fbpx

Vad är akustik?

Ja här kommer den svåra frågan och den är verkligen inte lätt att svar på. Men vi gör ett försök. 

Vi kan börja med just ordet akustik. det ordet handlar egentligen om läran om ljud. Allt ljud som vi har runt oss går i vågor så kallade ljudvågor. Det är dessa ljudvågor som skapar en tryckskillnad i våra öron. Det är dessa tryckskillnader som påverkar oss. 

Ljud mäts i Frekvens (Hz) som egentligen är svängningar. Våra öron kan höra dessa mellan 20 till 20000 svängningar per sekund som ni förstår så är detta ett väldigt brett område.

När vi pratar med varandra så ligger det mellan 100-8000 Hz och det är runt 1000Hz som vi hör bäst.

Sedan kommer vi till nästa mätbara ljud och det är det mer kända Decibel (dB) och kan även kallas ljudstyrka.

För att vara lite kortfattad runt detta så kan man säga att runt 30dB uppfattar vi som tyst och i tex ett sovrum ska det vara runt 25dB.

När vi pratar med varandra i vanlig samtalston så ligger det runt 60dB. 

All ljudstyrka över 85dB är skadlig för oss människor.

Upplever du att du har höga ljudnivåer på ditt arbete så är det en bra ide att kontakta oss så vi kan mäta detta. Man får inte ha ett medelvärde över 85dB under en arbetsdag på 8 timmar. Givetvis finns det i de flesta industrier “toppar” som ligger över 85dB och i detta läge är det viktigt att använda någon form av hörselskydd.

Sänker man ljudstyrkan med 10dB så känns det som att ljudet halveras.

Ljud har en hastighet av 340 m/s i marknivå. Detta är mycket saktare än ljuset som hinner 7 varv runt jorden på en sekund.

Ljudabsorbenter silentdecor