fbpx

Ijudisolering för Företag

Många företag har ljudproblem

Problem med hög ljudnivå och oönskade ljud är mycket vanligt utan ljudisolering för företag. Det kan till exempel gälla kontor, kontorslandskap, restauranger och fabriker. Ljudproblemen leder till försämrad koncentration och minskad effektivitet. Medarbetarna kan också drabbas av ohälsa och sjukskrivning som en följd av ljudproblemen.

Vi på Silentdecor kan förse er med en skräddarsydd lösning för era unika lokaler. Vi analyserar lokalen och nuläget för att sedan presentera en effektiv lösning. Ljudabsorbenter på golvet, på väggen eller i taket? Vår stora erfarenhet gör att vi snabbt kan förse er med rätt ljudisolering och ljuddämpande produkter.

Företag med akustiktavlor

Akustiktavla

Akustiktavla Sommar 120x60cm

Kontor och kontorslandskap

Många moderna kontor är vackra och inspirerande, men tyvärr är de alldeles för ofta dåliga ur ett ljudperspektiv. Till exempel gör öppna kontorsytor och stora glaspartier att ljuden inte fångas upp och dämpas.

Med absorbenter av olika slag (akustiktavlor, ljudskärmar, ljudmattor, golvavskärmare, kantabsorbenter) kan ni uppnå en hälsosammare och mer produktiv kontorsmiljö. Både företaget och den enskilde medarbetarens är vinnare. Vi på Silentdecor har lång erfarenhet av ljuddämpande åtgärder. Kontakta oss för rådgivning och Ljudisolering för företag konsultation.

Hotell och restauranger – när design är lika viktigt som funktion

Silentdecor anlitas av många hotell, restauranger och barer, som vill få en behagligare innemiljö med lägre ljudnivå. När många människor är i lokalerna ställs särskilda krav på akustiken. Men tyvärr ligger ofta fokus helt på design och upplevelse när lokalerna byggs. Allt för få arkitekter och byggare väger in akustiken när de bygger, vilket gör att problem uppstår när många vistas i lokalerna och pratar samtidigt.

Det går att bygga snyggt och ljudsmart redan från början. Och med rätt åtgärder går det att rätta till akustiken i efterhand. Vi på Silentdecor (ljudisolering för Företag) anlitas av hotell, restauranger och barer över hela Sverige som vill få en trivsammare atmosfär med bättre akustik.

Vi installerar ljudabsorbenter såsom ljudmattor, akustiktavlor och ljudskärmar. Ideal funktion kombineras med design som passar perfekt in i era lokaler. Ska ljudabsorbenterna addera ett vackert mervärde eller vara diskreta och bli ett med den övriga inredningen? Ni väljer och vi tipsar gärna.

Akustiklampa

Vår egenutvecklade akustiklampa som heter Haga.

Absorbenter till industri, fabriker, lager och mycket mer

Silentdecors produkter har fått spridning till så gott som alla branscher. Behovet av ljudisolerande åtgärder ser olika ut men det finns nästan överallt. Välkommen att höra av dig för mer information eller för att boka ett besök där vi analyserar era lokaler och presenterar förslag på åtgärder.

GDPR ställer nya högre krav

GDPR (EU:s nya dataskyddsförordning) innebär många utmaningar för företag, även när det gäller ljudisolering och ljuddämpande åtgärder. Finns det risk att det som sägs i receptionen hörs av människor i andra delar av lokalen? Nya strängare lagkrav gör att känslig information under inga omständigheter får spridas. Behovet att göra lokaler mer ljudsmarta är enormt.