fbpx

Allmänna Villkor

Köpvillkor

Silent Decor Sweden AB
ÄRLIGA PRISER & BETALSÄTT

Priser

Ärlighet är viktigt för oss. Det vill vi att du som kund ska märka. De priser du ser i katalogen och på vår hemsida är de priser som gäller. Våra priser anges i svenska kronor (SEK) exklusive moms. Priserna gäller tills vidare
För produkter som ingår i olika kampanjer gäller priserna under aktuell kampanjperiod. Silent Decor Sweden AB har rätt att justera priser på grund av omständigheter som vi inte råder över (t.ex. höjda skatter, valutaförändringar etc.) samt vid uppenbara felaktigheter i det angivna priset.

Offert – Vi offererar gärna enligt önskemål. Vänligen kontakta vår kundservice.

Faktura

I alla våra kanaler kan juridisk person (såsom företag, offentlig förvaltning etc.) välja att betala mot faktura. Vid ansökan om faktura görs en sedvanlig kreditupplysning. Denna kan innebära att vi kräver förskottsbetalning. Fakturan skickas separat från försändelsen till registrerad fakturaadress och skall vara betald inom 30 dagar.
Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta motsvarande vid varje tid gällande referensränta +8%. Påminnelseavgift debiteras.
Vi värnar om miljön och önskar gärna att sända en PDF-faktura till er mailadress. Detta registrerar du enkelt i samband med din beställning.

Kortbetalning

I vår e-handel har du möjlighet att betala med kort. Du kan betala med korttyperna VISA eller Mastercard. Efter att du har bekräftat ditt köp i kassan får du ange dina kortuppgifter inklusive din CVC – kod. Transaktionen sker med SSL-kryptering vilket innebär att ingen obehörig kan se dina uppgifter. Transaktionen hanteras av DIBS by Nets. Vår hemsida uppfyller kraven PCI DSS samt 3D Secure. Silent Decor Sweden AB har då inte tillgång till dina kortuppgifter och kan heller inte lagra dessa. Vi accepterar inte utländska bankkort.
Klarna betalning

LEVERANSTID & LEVERANSVILLKOR

Leveranstid varierar beroende på vara och kvantitet men räkna med 2-4 veckor. 

Leveransvillkor
Vi levererar med avtalad fraktavgift.

Om leverans inte kan ske som planerat på grund av hinder hos kunden, kommer leveransen gå tillbaka till vår speditör och de kontaktar dig för att komma överens om ett nytt utkörningstillfälle. I dessa fall kommer en utkörningskostnad debiteras. Om sändningen ej har kunnat levereras inom 3 dagar efter första försök tillkommer en terminalkostnad tills dess att leveransen har levererats. Efter 15 dagar returneras sändningen till Silent Decor Sweden AB och kund får då stå för de omkostnader Silent Decor Sweden AB haft för leveransen.
Att tänka på vid leverans:
Se till att det finns någon som tar emot varorna när de anländer.
Meddela om det finns särskilda restriktioner mot fordonstrafik/hinder för framkomlighet vid leveransadressen.
Vid större leveranser kan det behövas tillgång till truck alt. lastbrygga vid lossning, om detta saknas kontakta vår kundservice för att säkerställa att godset går med bil som har bakgavellift.
Tänk på att varan/varorna går att bära in utan risk för skada på person eller egendom vid köp av tilläggstjänst inbärning.

Transportskador & felexpediering

Företag/Juridisk person: Vid synlig skada på emballaget vid leveranstillfället måste detta anges till vår speditörs chaufför och på fraktsedel/handdator innan försändelsen kvitteras. För att reklamationen mot transportbolaget ska kunna hanteras korrekt måste du ta en bild samt spara emballaget, adresslappen samt eventuell pall som kom med den fraktskadade försändelsen.
Om produkten har blivit skadad under transporten, dvs. dold skada, ska det anmälas omgående till vår kundservice dock senast inom 7 dagar efter mottagen försändelse. Vid anmälan behöver vi en bild på skadan både på emballage och produkt. Vi kommer att ordna med en ny leverans kostnadsfritt för dig som kund så att du får en felfri produkt.
Privatperson/Konsument: Om produkten är fraktskadad vid leveranstillfället, ber vi dig att anmäla det omgående till vår kundservice. För att vi ska kunna reklamera skadan behöver vi anmäla transportskadan till vår speditör inom 7 dagar. Vi behöver därför ha in din anmälan på skadan inom denna tid.
Vi kommer att ordna med en ny leverans kostnadsfritt för dig som kund så att du får en felfri produkt.
Om fraktskadan är synlig på det yttre emballaget är det viktigt att du anger det till chauffören och på fraktsedeln innan du kvitterar försändelsen. För att vår reklamation mot transportbolaget ska kunna hanteras korrekt måste du spara emballaget, adresslappen samt eventuell pall som kom med den fraktskadade försändelsen.

Force Majeure

Silent Decor Sweden AB är inte ansvariga för skada eller försening som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, mobilisering, krigshändelse, naturkatastrof, beslag, valutarestriktion, systemfel, fel eller inskränkningar i leveranser från underleverantörer, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet som antingen hindrar eller försvårar Silent Decor Sweden AB fullgörande i sådan grad att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

RETURRÄTT & ÅTERBETALNING

Returrätt
Du har alltid rätt att inom 14 dagar returnera en produkt som du inte är nöjd med. Godset får inte vara skadat och måste skickas tillbaka i originalförpackning. Kontakta vår kundservice för mer info.
Du har rätt att öppna förpackningen och undersöka varan i den utsträckning som krävs för att bedöma om du är nöjd med den. Om du väljer att ångra ditt köp och returnera varan måste den vara i oförändrat skick. Om varan är undersökt mer än vad som anses tillräckligt och/eller att varan är skadad har vi rätt att göra en värdeminskning på upp till 100%. Alla eventuella tillbehör, instruktionsböcker, etc. måste finnas med i returen. Tänk på att emballera varan väl, då du bär ansvaret för returen till oss. Originalförpackningen är alltid det bästa skyddet.
Ångerrätten gäller inte i följande fall:
– Måttbeställda mattor
– Specialframtagna produkter, produkter som inte ingår i vårt ordinarie sortiment.
– Vid köp av större kvantiteter, eller produkter till ett större belopp, gäller returrätten endast om du först beställt ett varuprov. Returrätten gäller då endast varuprovet.
Returinformation
Kontakta vår kundservice, support@silentdecor.com för att meddela att du avser göra en retur samt för att få returfraktsedel utskickad. Returen ska ske inom 14 dagar efter mottagen leverans. Ytterligare instruktioner kring hur du går tillväga är inkluderat i mailet med returfraktsedeln. Du som kund står för returfrakten. Kostnaden för varan kommer att krediteras. Vi rekommenderar att du skickar returen med spårbar transport då du som kund ansvarar för att leveransen når oss.
Tänk på att du står för ev. skada på produkten i samband med att den fraktas tillbaka till oss. Vid retur ska originalförpackning användas för att ge skydd åt produkten. Varan ska vara komplett, vilket innebär att alla tillbehör, bruksanvisning m.m. ska finnas med i returen.

Återbetalning

En återbetalning sker alltid via en kreditnota. Detta sker normalt inom 30 arbetsdagar från det att vi har mottagit ett meddelande från dig som kund, att vi har fått varan och godkänt returen.
Vi återbetalar varans värde, EJ fraktkostnad.
Garanti och Reklamation

Garanti
Vi håller vad vi lovar! Kvalitet för oss innebär att du som kund aldrig ska behöva känna dig missnöjd. Du har alltid minst 1 års funktions- och materialgaranti på samtliga produkter. Garantin gäller funktionsfel och tillverkningsfel som uppkommer under garantitiden. Garantin gäller inte fel som uppstår vid normalt slitage eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende.
I det fall du önskar reklamera din produkt ber vid dig kontakta oss snarast möjligt via support@silentdecor.com och avgör om problemet omfattas av garantin. Om så är fallet kommer Silent Decor Sweden AB tillhandahålla reservdelar alternativt ersätta med en likadan eller likvärdig produkt eller häva köpet.

Reklamationer

Kontrollera alla produkter vid mottagandet med avseende på eventuella skador. Synliga transportskador måste anmärkas på fraktsedeln direkt vid mottagandet. Dolda transportskador (ej synliga på emballaget) anmäls inom 7 dagar till vår kundservice. Övriga reklamationer anmäls också direkt till vår kundservice.

GDPR

Silent Decor Sweden AB gör sitt yttersta för att samla in så lite data som möjligt om dig. Information som vi behöver är följande för att kunna slutföra vårt åtagande mot dig som kund hos oss.
Här kommer en beskrivning över information som vi behöver.
Namn, adress, telefonnummer, mailadress. Den här data är viktig för oss i flera avseenden bl.a. för att säkerställa att inga personer under 18 år handlar hos oss, men även för att vi ska kunna hjälpa dig med garantiärenden.
Det är Silent Decor Sweden AB org.nr 559148-7300 som är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) som ersätts av dataskyddsförordningen (GDPR 25:e maj 2018). Uppgifterna kan behandlas av oss eller någon av våra samarbetspartners. Vårt syfte är att fullgöra vårt åtagande mot dig som kund, eller att informera om erbjudanden. Vi kommer även att behandla uppgifterna för marknadsanalyser och kundanalyser för vår marknadsföring och affärsutveckling.
Genom att du accepterar våra villkor samtycker du till att blir kontaktad i marknadsföringssyfte. Vi kan komma att kontakta dig via post, SMS, mail eller på andra sätt. Silent Decor Sweden AB arbetar hårt för att ge dig som kund en bättre upplevelse av våra erbjudanden och produkter. Detta gör att vi använder flera kriterier för vår marknadsföring, som exempel kan nämnas inköp i en viss kanal, inköp av sortiment, inköpsstorlek, inköpsfrekvens. Våra kunduppgifter kommer även att kompletteras i syfte att erbjuda en så bra kundvård som möjligt. Du som kund har rätt att på begäran ta del av våra uppgifter om dig. Om vi skulle ha fel information eller sakna information så åligger det oss att rätta dessa.

Har ni några andra frågor så kontakta oss här.

Våra kontakt uppgifter är:

Silent Decor Sweden AB, Ljungrydavägen 131-12, 29372 Jämshög

support@silentdecor.com

0708934393 eller 0708937543